VATM: Tổ chức long trọng buổi gặp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn Thanh niên qua các thời kỳ