VATM: Trao quần áo ấm cho đồng bào miền núi xã biên giới tỉnh Nghệ An.