Công ty Quản lý bay miền Trung triển khai áp dụng phương thức bay PBN mới tại sân bay Tuy Hòa