Bộ trưởng Đinh La Thăng làm việc với Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long