Cán bộ chuyên trách, tham mưu giúp việc Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng