Cặp đôi hoàn hảo cùng nhau đạt Giải đặc biệt Hội thi “Cắm, tỉa hoa và quả nghệ thuật”