Chi bộ Ban Tài chính về nguồn nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại