Chi bộ Đài KSKL Liên Khương tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới