Chi bộ Đài KSKL Liên Khương tổ chức sinh hoạt chuyên đề và trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức