Chi bộ Đội Cơ Điện tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới