Đảng bộ VATM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2020 và, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021