Chi bộ Đội Radar Tân Sơn Nhất tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới