Chi bộ Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng tổ chức lễ Kết nạp đảng viên