Chi bộ Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên