Chi bộ Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng trao quyết định công nhận đảng viên chính thức