Chi bộ Trung tâm Khí tượng Hàng không TSN tổ chức chương trình về nguồn và sinh hoạt chuyên đề