Chi bộ Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh kết nạp đảng viên mới