Đảng bộ VATM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022