Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không sơ kết đợt I phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc