Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức chuyến đi thăm quan về nguồn