Chi bộ Trung tâm PHTKCN Hàng không tổ chức sinh hoạt chuyên đề