Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018