Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”