Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức sinh hoạt ngoại khóa và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên trong Chi bộ