Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức sinh hoạt về nguồn theo chuyên đề “tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”