Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức trao giấy khen cho đảng viên xuất sắc nhiệm vụ năm 2020