Chi bộ Văn phòng Đảng Đoàn thể- Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Nam viếng đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, Củ Chi