Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng uỷ TCTQLBVN về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên TCTQLBVN lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 - 2017