Công bố và trao Quyết định đảng viên chính thức Chi bộ Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm khí tượng hàng không