Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Lễ Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng