Đại hội Chi bộ Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm Khí tượng hàng không nhiệm kỳ 2022 - 2025