Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.