Đại hội điểm chi bộ văn phòng Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Trung nhiệm kỳ 2015-2017