Đảng bộ Bộ GTVT long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020