Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023