Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi