Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng