Đảng bộ Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tổ chức đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư