Đảng bộ Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng