Đảng bộ Quản lý bay miền Trung: Đồng chí Hồ Minh Nghĩa đạt giải Nhất Hội thi Bí thư chi bộ giỏi