Đảng bộ TCT Quản lý bay Việt Nam: Quý III kết nạp 15 đảng viên