Đảng bộ TCT Quản lý bay Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII