Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam hoàn thành xong Đại hội cấp chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020