Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam: Không ngừng vươn lên và quyết tâm phấn đấu liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị