Đảng bộ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam tham dự Hội nghị BCH Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải mở rộng