Đảng bộ Trung tâm Khí tượng hàng không tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024