Đảng bộ Trung tâm Khí tượng hàng không tổ chức: Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023