Đảng bộ Trung tâm Khí tượng hàng không Trung tâm Khí Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023