Đảng bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không tổng kết công tác Đảng năm 2023