VATM: công bố Quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho đồng chí Phạm Hùng Thắng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy